Waarom steunen?

Sinds vele jaren heeft het Orthopedagisch Centrum Huize Terloo een residentieel hulpaanbod voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen en/of een lichte verstandelijke beperking.

Huize Terloo is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De dagelijkse werking van ons centrum wordt gefinancierd door overheidssubsidies en een dagprijs bijdrage door de ouders.

Sinds eind 2010 heeft de Vlaamse Regering in het kader van de besparingsmaatregelen tot driemaal toe geen indexering van de werkingsmiddelen doorgevoerd in de Vlaamse Welzijnssectoren.

Naast minontvangsten worden we geconfronteerd met stijgende uitgaven door nieuw opgelegde verplichtingen. Daarnaast zijn de dagdagelijkse uitgaven, zoals voor alle burgers, de laatste jaren sterk gestegen (stijgende stookoliekosten, voedingskosten,...)

Ondanks een bewuste inzet van financiƫle middelen, zijn er veel noden en wensen van kinderen, jongeren en medewerkers die we niet met de gewone werkingsmiddelen kunnen realiseren.

Heel wat extra realisaties bovenop de gewone werking (de organisatie van een boeiende afwisselende sportweek, een fijn sinterklaasfeest met geschenkjes voor de kinderen, de bouw van een schuilhuisje, goede fietsen door aankoop of schenking...) zijn slechts mogelijk dankzij de steun van velen.

Indien U overweegt om ons financieel te steunen, geven wij u graag informatie over onze lopende projecten of bespreken wij uw voorstel.

Ook voor andere steun (inzet medewerkers, schenking van goede fietsen, kledij, afgeschreven computers en bureelmateriaal,...) kan u steeds contact opnemen met de verantwoordelijke fundraising (ilse.dereymaeker@huizeterloo.broedersvanliefde.be).