Studiowerking

Huize Terloo beschikt over twee comfortabele studio’s en plant de bouw van een derde. Deze staan ter beschikking van de jongeren die in Huize Terloo verblijven.

Vanaf een bepaalde leeftijd en rekening houdend met de mogelijkheden van de jongeren biedt men sommige jongeren de mogelijkheid om in de praktijk te leren wat het alleen wonen allemaal inhoudt en wil men hen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven.

Ze krijgen de gelegenheid om stap voor stap de nodige vaardigheden aan te leren. Naast praktische vaardigheden gaat het ook om het leren omgaan met alleen zijn, sociale contacten, financiën, administratie...