Crisisopvang

Een crisis is een acuut beleefde noodsituatie die niet vooraf kan worden ingeschat en waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden.

Het hulpprogramma crisis is een intersectoraal programma en is enkel toegankelijk voor verwijzers. De minderjarigen, hun ouders, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving kunnen niet rechtstreeks contact opnemen met het crisismeldpunt.

Het hulpprogramma crisis werkt in het kader van vrijwillige hulpverlening. De minderjarige en/of zijn ouders moeten met de hulp instemmen.

Het crisisnetwerk biedt de garantie dat elke crisissituatie aangebracht door een verwijzer werkzaam binnen het arrondissement Halle –Vilvoorde binnen 24 uur beantwoord wordt.

Deze garantie kan één of een combinatie van volgende acties inhouden: een telefonisch consult, een ambulante of mobiele crisisinterventie van maximum drie dagen, een ambulante en/of mobiele crisisbegeleiding van maximum 28 dagen of indien nodig een korte crisisopvang van maximum 7 dagen, eenmalig verlengbaar met 7 dagen.

Huize Terloo is partner in het crisisnetwerk meer bepaald voor het aspect crisisopvang.