Verblijf

Werking

Startend vanuit de betrokkenheid op het gezin worden in alle leefgroepen volgende punten uitgewerkt:

Bovendien organiseert en differentieert elke leefgroepwerking zich in functie van de aanwezige problematieken.

Kinderen / jongeren met problemen op vlak van:

Een actief-stimulerende leef / leeromgeving biedt aangepaste ontwikkelingstaken.

Hoe zijn we georganiseerd

De infrastructuur voor verblijf en dagopvang in OC Huize Terloo bestaat momenteel uit 5 leefgroepen en 2 studio's, een derde studio in opbouw. In elke leefgroep is een bed voor crisisopvang voorzien. De dagbesteding gaat door in een daarvoor voorziene ruimte 'Intermezzo'.

De samenstelling van de leefgroepen, wie in de studio kan verblijven, wie ondersteuning kan krijgen in de dagbesteding wordt beïnvloed door de leeftijd, ontwikkelingsfase (op verschillende vlakken ), problematiek en de ondersteuningsnood van de jongeren en/in zijn gezinscontext.

Combinaties van verschillende ondersteuningsfuncties (verblijf, dagopvang en mobiele begeleiding) zijn mogelijk.

In dialoog met de jongere en de ouders maken we een individueel handelingsplan op. Daarnaast wordt er ook een groepshandelingsplan opgemaakt waarin wordt beschreven welke accenten in de werking zullen worden gelegd om elke jongere de gepaste ondersteuning aan te bieden zodat hij de mogelijkheid krijgt om op verschillende vlakken te ontwikkelen en te groeien.

Via kamertraining en studiowerking creëren we voor een aantal jongeren de mogelijkheid om op vlak van zelfstandigheid een eigen weg te zoeken met de ondersteuning die ze nodig hebben.

Verblijf wordt voornamelijk georganiseerd binnen niet rechtstreeks toegankelijke hulp.


Heeft u interesse in ons aanbod, gelieve dan contact op te nemen.

Ann Van de Velde
Directeur Huize Terloo
02 363 09 68
ann.vandevelde@huizeterloo.broedersvanliefde.be