Mobiele begeleiding

Mobiele begeleiding is opvoedingsondersteuning voor jongeren en/in hun netwerk.

Bij mobiele begeleiding betekent dit dat we extern aan de voorziening een begeleiding doen.

Volgende ondersteuning kan worden geboden: zoeken naar vrije tijdsinvulling, samen kijken naar problemen, gesprekken met het gezin, samen zoeken naar antwoorden op vragen, aanbieden van opvoedingstips of methodieken,...
Voornamelijk niet rechtstreeks toegankelijke hulp

Heeft u interesse in ons aanbod, gelieve dan contact op te nemen.

Ann Van de Velde
Directeur Huize Terloo
02 363 09 68
ann.vandevelde@huizeterloo.broedersvanliefde.be