Hoe kan u steunen?

Hoe steun ik vzw Huize Terloo

U kan steeds onze werking steunen via het nummer:

Rekeningnummer
IBAN: BE26 4333 1341 7129
BIC: KRED BE BB
Met vermelding: Gift Huize Terloo

Vanaf het aanslagjaar 2013 hebben giften in geld geen rechten meer op een belastingaftrek, maar op een belastingvermindering van 45%. De voorwaarde is dat de gift minstens € 40 per kalenderjaar bedraagt.

Indien u voor uw gift graag van de belastingvermindering geniet of indien u andere voorstellen hebt ter ondersteuning van onze werking, gelieve dan eerst contact op te nemen met:

Ilse Dereymaeker
Teamcoördinator
Verantwoordelijke fundraising
ilse.dereymaeker@huizeterloo.broedersvanliefde.be

Zijn steeds welkom

Het hoeft niet altijd met financiële steun te zijn maar misschien kan u ons ook wel helpen met kinderkledij in zeer goede staat, moderne kinderspelen en gezelschapsspelen of strips, fietsen, gocarts, afgeschreven maar nog functionerende computers, afgeschreven bureelmateriaal...

Mocht u ons iets willen schenken, gelieve wel voorafgaand contact op te nemen met de verantwoordelijke fundraising ilse.dereymaeker@huizeterloo.broedersvanliefde.be of via telefoon: 02 363 09 56

Steunen via een duolegaat

Overweegt u een donatie te doen aan O.C. Huize Terloo en tegelijkertijd uw andere erfgenamen bevoordelen?

Sinds 1 januari 2004 is het mogelijk in Vlaanderen om een testament op te maken waarbij u uw vermogen verteelt tussen één of meerdere erfgenamen en een erkende instelling of vzw. Uw erfgenamen worden onbelast en vrijgesteld van successierechten, die in sommige gevallen kunnen oplopen tot een belasting van 65%. Dit allemaal op voorwaarde dat wij als erkende vzw de volledige successierechten overnemen en betalen.

Bij de redactie van een duolegaat zijn volgende vier elementen essentieel:

  1. de erflater stelt een testament op (rekening houdend met zijn beschikbaar deel)
  2. hierin legateert hij een gedeelte van zijn vermogen aan wettige erfgenamen of derden
  3. vervolgens vermaakt hij een legaat aan vzw Huize Terloo
  4. onder de last door vzw Huize Terloo de successierechten op de legaten aan de wettige erfgenamen of derden te betalen

Een groot voordeel bij een duolegaat ligt hem bij het percentage aan belasting voor een vzw (8.8%) en een natuurlijk persoon (tot 65%)

Voorbeeld

Sophie uit Bellingen wenst een geldsom voor € 250.000 na te laten aan haar neef.

Bij een gewoon legaat laat ze de volledige som van € 250.000 na aan haar neef.
Ze betaalt € 142.500 euro aan successierechten. Ze houdt dus € 107.500 over.

Bij een duolegaat wordt aan haar neef een som van € 150.000 gelegateerd, vrij van successierechten en kosten. Daarnaast wordt € 100.000 gelegateerd aan vzw Huize Terloo, die ook successierechten en de kosten moet betalen die verbonden zijn aan het legaat ten gunste van haar neef. Ze ontvangt € 42.500 meer dan in het geval van een gewoon legaat. VZW Huize Terloo betaalt de successierechten op het eigen legaat en op het legaat van haar neef, zegge € 86.300.

Uiteindelijk houdt VZW Huize Terloo nog € 13.700 euro over. Zowel Sophie haar neef als VZW Huize Terloo hebben dus voordeel bij het duolegaat. Er wordt € 56.200 aan successierechten bespaard.

Wat mag u verwachten?

Het geld wordt gebruikt voor de aangeduide en / of afgesproken projecten en wij brengen u op de hoogte bij de realisatie van het project.

U ontvangt, indien gewenst, een fiscaal attest. (zie hoe kan u steunen)

U mag ons project vermelden in uw communicaties.