Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is opvoedingsondersteuning voor jongeren en/in hun netwerk die aangeboden wordt in de voorziening.

Volgende ondersteuning kan worden geboden: zoeken naar vrije tijdsinvulling, samen kijken naar problemen, gesprekken met het gezin, samen zoeken naar antwoorden op vragen, aanbieden van opvoedingstips of methodieken,...
Voornamelijk niet rechtstreeks toegankelijke hulp.

Heeft u interesse in ons aanbod, gelieve dan contact op te nemen.

Ann Van de Velde
Directeur Huize Terloo
02 363 09 68
ann.vandevelde@huizeterloo.broedersvanliefde.be