Dagbesteding

Schoolvervangende dagopvang betreft het aanbieden van opvang binnen de schooluren waarbij een alternatief programma wordt aangeboden, voor tijdelijk geschorste leerlingen of jongeren die bepaalde momenten in de week niet in de klas kunnen verblijven omwille van diverse redenen. Deze vorm van dagopvang kan variëren van frequentie (hoog/laag) en is enkel mogelijk op dagen waarop er school is. Voornamelijk rechtstreeks toegankelijke hulp.

Onze visie op dagbesteding

Dagbesteding en ervaringsleren

“MET INTERMEZZO WILLEN WE JONGEREN DE KANS EN DE RUIMTE GEVEN OM ZELF HUN VERHAAL EEN NIEUWE/POSITIEVE WENDING TE GEVEN”

De klemtoon ligt op het vinden van rust

Met Intermezzo willen we ingaan op de nood tot ondersteuning van kinderen en jongeren wiens schools traject dreigt vast te lopen of reeds is vast-gelopen.
Intermezzo wil een plek zijn waar jongeren opnieuw de motivatie krijgen om zinvol bezig te zijn.

Samen op zoek naar talenten of passies

Door samen met de jongeren hun talenten en passies te (her-)ontdekken via ervaringsgericht leren, kunnen ze tot meer eigenwaarde en een positief perspectief komen.

Intermezzo wil ook de draagkracht van de school en context ondersteunen om samen de moeilijke situa-tie waarin de jongere terechtkwam aan te pakken en te werken naar herstel.

Doelgroep

Ons doelpubliek zijn jongeren tussen 10 en 18 jaar

Bijdrage

Onze werking wordt enerzijds gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Anderzijds wordt er ook een stukje eigen financiële bijdrage gevraagd van max €5,96 per halve dag (te indexeren). (drank, maaltijd en gebruik van beschikbaar materiaal inbegrepen.) Eventuele vervoerskosten van en naar Intermezzo zijn hier niet inbegrepen.

Aanbod

Binnen Intermezzo zijn er twee trajecten mogelijk:

 1. Time-out (zonder overnachting):
  • Jongeren die nood hebben aan een kortdurende rustperiode
  • Jongeren die tijdelijk geschorst zijn
  • Intensieve begeleiding gedurende enkele weken
 2. Alternatieve dagbesteding:
  • Jongeren waarbij een voltijds schoolprogram-ma niet haalbaar is
  • Om zowel de draagkracht van de jongere als de school te verhogen
  • Op afgesproken momenten tijdens de week gedurende een langere periode

In de natuurlijke omgeving van het Pajottenland

We willen zo veel mogelijk op maat werken. We vertrekken vanuit een talent of passie die de jongere al heeft of gaan samen op zoek naar wat hen interesseert. In deze trajecten krijgen onder andere deze werkvormen een plaats:

Folder Intermezzo

Heeft u interesse in ons aanbod, gelieve dan contact op te nemen.

Ann Van de Velde
Directeur Huize Terloo
02 363 09 68
ann.vandevelde@huizeterloo.broedersvanliefde.be