Rechtstreeks toegankelijke hulp

Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor mensen die nood hebben aan een beperkte, handicapspecifieke ondersteuning.

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor u geen goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) nodig heeft maar er moet minstens een vermoeden van handicap zijn. U mag nog geen ondersteuning krijgen van een VAPH -dienst.

Op dit moment wordt rechtstreeks toegankelijke hulp voornamelijk aangeboden binnen de ondersteuningsfunctie dagbesteding.

Heeft u interesse in ons aanbod, gelieve dan contact op te nemen.

Ann Van de Velde
Directeur Huize Terloo
02 363 09 68
ann.vandevelde@huizeterloo.broedersvanliefde.be